• Clinica

  Facultatea de Medicina Veterinară Bucureşti, prin Serviciul Clinici asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru animale (de interes economic, de companie şi exotice), având program de consultaţii, tratamente, intervenţii operatorii şi servicii. Prezentare clinica: specialitati si servicii Serviciul de garda Contact Clinica FMVB

  Afla detalii...
 • Orar

  ORAR SEMESTRUL 2 2017-2018

  Afla detalii...
 • Biblioteca FMVB

  BIBLIOTECA FMV BUCURESTI Puteti accesa website-ul Bibliotecii FMV Bucuresti si catalogul online pe adresa:   www.bibliotecafmvb.ro  - Scurtă prezentare –  Biblioteca Facultăţii de Medicină Veterinară din Bucureşti este cea mai veche bibliotecă de profil din ţara noastră şi a funcţionat încă de la început în sediul Facultăţii de Medicină Veterinară, clădirea principală a facultăţii, din Splaiul mai mult..

  Afla detalii...
 • Proiecte cercetare

  Stabilirea unor metodologii de mare acuratete pentru aprecierea calitatii igienico-sanitare Univ. Prof. Dr. Constantin SAVU project code: ID_736 Program: IDEI Project type: Exploratory research projects Project code: ID_736 Project director: Prof. univ. Dr. Constantin SAVU Contract: 287 / 1.10.2007 STABILIREA UNOR METODOLOGII DE MARE ACURATEŢE ŞI PRECIZIE PENTRU APRECIEREA CALITĂŢII IGIENICO-SANITARE A UNOR CRUSTACEE ŞI mai mult..

  Afla detalii...
 • De actualitate

    ORAR SEMESTRUL II 2016-2017 ORAR SEMESTRUL II 2014-2015 ADMITERE 2015 LICENTA MV 2015 LICENTA CEPA 2015 DISERTATIE MASTER EPA, CEAEHK 2015

  Afla detalii...

Facultatea de Medicină Veterinară este finanţată din surse diferite, dar întotdeauna există prea puţine fonduri pentru activităţile sale esenţiale. Aceste cerinţe s-au acutizat în ultimul timp, datorită necesarului de fonduri suplimentare pentru renovarea clădirii “Departamente Preclinice”, urmare a incendiului din 10 august 2002 ce a distrus în totalitate acoperişul.
Există foarte multe posibilităţi prin care donaţiile sau sponsorizările pot fi făcute către facultatea noastră; acestea vor fi expuse mai jos. Important este că există garanţii în ceea ce priveşte faptul că donaţiile vor fi folosite aşa cum doreşte finanţatorul adica dumneavoastra.

Tipuri de donaţii

* Donaţii anuale, curente
Acestea pot fi destinate folosirii de către Facultatea de Medicină Veterinară pentru satisfacerea unor priorităţi sau pot fi destinate unui anumit scop sau program special. Donaţia este folosită de obicei în anul în care este primită.

*Donaţie permanentă
Astfel de donaţii permit o planificare pe termen lung. Destinaţia lor poate fi stabilită de către finanţator (burse, dotări, construcţii, investiţii, organizarea de manifestări ştiinţifice etc.).

* Asigurare de viaţă
O poliţă de asigurare pe viaţă poate indica Facultatea de Medicină Veterinară ca beneficiar.

* Donaţii memoriale
În memoria unui animal decedat sau ca un tribut pentru cineva în viaţă care merită o consideraţie specială se pot face donaţii către facultate sau catre unul din departamentele sale.

Tipuri de bunuri ce pot fi donate

* Bani lichizi
Donaţia poate fi folosită de către Facultatea de Medicină Veterinară (trebuie însoţită de instrucţiuni scrise care stabilesc cum să fie folosită).

*Echipamente şi materiale
Donaţii sub formă de echipamente şi materiale se vor face către facultate.

* Garanţii (titluri de proprietate)
Garanţii (cum ar fi pachete de acţiuni, contracte, certificate de depozit, etc.) pot fi donate FMV.

* Proprietăţi
O proprietate poate fi transferată Facultăţii de Medicină Veterinară (cu instrucţiuni specifice) numind-o ca beneficiar.

Cum doriţi să fie folosită donaţia ?

Donaţia va fi folosită în modul dorit de donator – de la instruirea studenţilor în medicină veterinară până la activitatea de cercetare pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi bunăstării animalelor.

*Burse şcolare
Bursele furnizează fonduri pentru a ajuta studenţii în timpul celor 6 ani de studiu, pentru obţinerea titlului de Doctor-Medic Veterinar.

În prezent există Bursa de Merit “Prof. univ. Dr. Aurel Popoviciu”, oferită lunar celor mai buni studenţi din fiecare an de studiu.

* Proiecte speciale
Donaţiile pot fi făcute pentru a sprijini un proiect, cum ar fi îngrijirea animalelor fără stăpân.

* Cercetare
Donaţiile pentru cercetare contribuie prin rezultatele obţinute la îmbunătăţirea sănătăţii animalelor, controlul bolilor şi la creşterea bunăstării animalelor. Donaţiile se pot adresa unui centru de cercetare specific din cadrul facultăţii, care prezintă interes pentru donator.

* Posibilităţi lărgite
Clădirile facultăţii necesită modernizări continue pentru a se putea practica medicina veterinară la standardele cele mai înalte. F.M.V. trebuie să îmbunătăţească continuu condiţiile din spitalul veterinar, cercetarea de laborator, sălile de cursuri etc.